Hemlarm

Här samlar vi vanliga frågor från våra kunder. Allt för att ni lättare ska få svar på era frågor.

Beställning och felanmälan

Min centrals “i Status” lyser rött, var är feler?
Tryck på “i Status” så meddelar centralen felet.

Min central har network fault, vad ska jag göra?
Tryck “Away” samt din kod följt av “Enter” eller “away” i appen. Då kontrollerar centralen om felet är åtgärdat, om det är åtgärdat så kommer “i Status” växla till grönt.

Min central har “mains fault”, vad är det?
Det kan ha varit strömavbrott som centralapparaten larmar för. Kontrollera att strömadaptern till centralen är inkopplad. Tryck sedan “away” samt din kod följt av “enter”. Centralapparaten kontollerar då om felet är åtgärdat, om det är åtgärdat så kommer “i Status” växla till grönt.

Min magnetkontakt på dörren larmar även när dörren är stängd
Kontrollera avståndet mellan magneterna. Avståndet får maximalt vara 5 mm vid stängd dörr/fönster.