Om Norrskydd

Traditioner sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet då Eric Andersson började erbjuda låsservice på sin reparationsverkstad i Umeå. Sedan dess har mycket hänt i branschen och många engagerade medarbetare har under årens lopp varit involverade i resan mot framtiden.

”Fantastisk service & support vid alla tillfällen. Hög kompetens att leverera långsiktiga säkerhetslösningar till oss som slutkund.”

Ulf Sandberg, Piteå kommun

AB Norrskydd såg dagens ljus 2016 då ett antal norrländska verksamheter i säkerhetsbranschen tillsammans bildade ett nytt bolag med den gemensamma visionen att bli heltäckande inom säkerhet i hela Norrland.

Företaget fungerar som säkerhetsentreprenör, dvs. vi konsulterar, projekterar, levererar, installerar, dokumenterar och utför efterservice på lås och låssystem med komplett beslagning, passersystem, larmsystem, kameraövervakning, brandlarm, dörrautomatik, porttelefon, kodlås, galler, värdeförvaring, säkerhetsskåp samt andra säkerhetsprodukter och system.

Vi är för närvarande ca. 50 kompetenta och passionerade medarbetare fördelade på fem orter: Skellefteå, Lycksele, Umeå, Örnsköldsvik och Härnösand. Varje ort är en självständig resultatenhet med egna mål och ett eget arbetslag.

Som arbetsgivare strävar Norrskydd alltid efter att upprätthålla en stimulerande och givande arbetsplats, där individuella såväl som olika enheters intressen eller önskemål beaktas. Vi främjar med andra ord en ovanligt hög grad av medbestämmande. Vi hörsammar och uppmuntrar till nya idéer, har en starkt support- och lagkänsla, inte bara inom de olika verksamheterna, utan även över ortsgränserna.

Summan av allt detta gör Norrskydd till det enda norrländska säkerhetsföretaget med en ytterst stark anknytning till dom norrländska orter vi är verksamma på. Vi ser framtiden an med tillförsikt och ser fram emot att fortsätta leverera säkerhet för de norrländska behoven.

Vår Vision

Vi ska bli ”Heltäckande inom säkerhet i hela Norrland”. Vår definition på Norrland är från Treriksröset i norr ner till Stockholm i söder.

Vår Affärsidé

Vi skyddar liv och egendom genom att utveckla pålitliga och hållbara säkerhetslösningar för fastighet, industri och företag i hela Norrland.

Våra Kärnvärderingar

  • Vi ska vara Modiga
  • Vi ska vara Pålitliga
  • Vi ska vara Hållbara
  • Vi ska skapa Mervärde