Våra certifieringar

Norrskydd ser det som mycket viktigt att vara en pålitlig leverantör av säkerhet. För att säkerställa detta jobbar vi bland annat med kvalitetssäkring i form av ledningssystem och upprätthåller även företagscertifiering men även personliga certifieringar inom säkerhetsyrket.

SLR

Sveriges Lås och säkerhetsleverantörers Riksförbund är en rikstäckande organisation med Lås, Larm och värdeförvarings sektioner. SLR arbetar bland annat för att öka kompetensen och utvecklingsmöjligheter för sina medlemmar. SLR ställer även krav på medlemmar för att de ska uppnå auktorisation. Norrskydd är en auktoriserad medlem aktiv inom alla förbundets sektioner.

FR2000

FR2000 är ett kvalitets- och miljö ledningssystem som Norrskydd är certifierad enligt. Norrskydd ser det som självklart att systematisk både säkerställa men även kontinuerligt förbättra kvalitén mot kunder samt minska vår naturpåverkan. Vi upplever vårt systematiska kvalitets- och miljöledningssystemsarbete genom FR2000 som mycket värdeskapande. Dels för oss själva men framförallt för våra kunder.

SBSC Certifierad Anläggarfirma Inbrottslarm

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering är ett ackrediterat och oberoende certifieringsorgan. Certifieringen är ett bevis på att Norrskydd upprätthåller en hög kvalité och kompetens. Detta genom att SBSC genomför årligt återkommande och omfattande kvalitets och kompetens prov med högt ställda krav för att certifieringar ska fortsätta löpa.

SBSC Certifierad Anläggarfirma Brandlarm

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering är ett ackrediterat och oberoende certifieringsorgan. Certifieringen är ett bevis på att Norrskydd upprätthåller en hög kvalité och kompetens. Detta genom att SBSC genomför årligt återkommande och omfattande kvalitets och kompetens prov med högt ställda krav för att certifieringar ska fortsätta löpa.

SBSC Certifierad Anläggarfirma Låsanläggning

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering är ett ackrediterat och oberoende certifieringsorgan. Certifieringen är ett bevis på att Norrskydd upprätthåller en hög kvalité och kompetens. Detta genom att SBSC genomför årligt återkommande och omfattande kvalitets och kompetens prov med högt ställda krav för att certifieringar ska fortsätta löpa.

SBSC Certifierad Låsmästare

Norrskydd har en anställd certifierad låsmästare som kvalitetskontrollerar Norrskydds projekteringar, installationer och dokumentationer av mekaniskt inbrottsskydd enligt SSF200. Detta säkerställer en väldigt hög kvalitetsnivå hos Norrskydd inom mekaniskt och elektromekaniskt inbrottsskydd.

SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Inbrottslarm

Norrskydd har anställda behöriga ingenjörer inbrottslarm som kvalitetskontrollerar Norrskydds projekteringar, installationer och dokumentationer av inbrottslarm enligt SSF130. Detta säkerställer en väldigt hög kvalitetsnivå hos Norrskydd inom inbrottslarm.

SBSC Certifierad Värdeförvaringstekniker

Norrskydd har ett flertal anställda certifierade värdeförvaringstekniker som utför projekteringar, installationer och dokumentationer av värdeförvaringsarbeten enligt berörda normer och standarder inom området. Detta säkerställer en väldigt hög kvalitetsnivå hos Norrskydd inom värdeförvaring.

Bisnode Kredit
Bisnode Kredit har bedömt att AB Norrskydd uppfyller en hög nivå av kreditvärdighet baserat på vår betalningsförmåga och betalningsvilja.

Mästarbrev och gesällbrev inom låssmedsyrket
Norrskydd har ett flertal anställda med Mästarbrev, Gesällbrev eller bådadera inom Låssmedsyrket. Mästarbreven och Gesällbreven bekräftar hög kompetens, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom yrket.