Brandlarm

Vi vet alla hur farlig och ödesdiger en brand på en arbetsplats kan bli. Därför kräver lagen att du vidtar åtgärder för att förebygga brand – för att larma om en brand bryter ut och för att skydda både byggnader och personal om det värsta ändå skulle inträffa. Brandlarmen arbetar elektroniskt, med trådförbindelse eller trådlöst. De varnar för bränder genom ett nätverk av detektorer. Varje detektors tillstånd och placering övervakas kontinuerligt och visas på brandlarmcentralens manöverpanel. Vi kan också erbjuda serviceavtal för brandvarningssystem och, för brandlarmssystem, underhållsavtal för att anläggningen fortsatt ska uppfylla aktuella regelverk.

Be om offert eller konsulation