Våra tjänster

Norrskydd erbjuder pålitliga och smarta säkerhetslösningar. Det innefattar produkter, tjänster, konsultation och serviceavtal inom bland annat passersystem, lås, larm, kameraövervakning, värdeförvaring, brandlarm, jalusi, galler, dörrautomatik och utrymning.

Det är inte säkerhetsprodukterna i sig som avgör din säkerhet utan framförallt hur de används, kombineras och anpassas till förutsättningarna. Vår kunskap av hur olika säkerhetsprodukter samspelar samt vilka miljöer och funktioner de är lämpade för, ökar Er säkerhet.

Lås

Lås och ett mekaniskt eller elektromekaniskt inbrotts och utrymningsskydd är en vital grund i att göra Era fastigheter och anläggningar säkra.

Larm

Larm är bra komplement för att förebygga inbrott och stöld.

Övervakning

Kameraövervakning är ett bra komplement för att förebygga inbrott, stöld och skadegörelse men även för att i efterhand reda ut otrevligheter.

Passersystem

Passersystem är bra för att öka kontrollen över Er tillträdesstyrning. Dels som komplement till låssystem men även för total accesstyrning.

Brandlarm

Brandlarm skyddar liv och värde genom tidig varning och möjliggörande av tidskritiska åtgärder.

 

Värdeförvaring

Genom lång erfarenhet och djup kompetens inom värdeförvaring levererar Norrskydd ett stort mervärde.

Hemlarm

Med ett hemlarm från Norrskydd kan du övervaka hela ditt hem, samtidigt som du kan styra belysning, värme och lås med larmet.