Vi är mycket glada och stolta över att vara nominerade till Umeågalans kategori Årets hantverksstipendiat! 🙂
Motiveringen lyder: ”Bolaget har länge varit verksamt inom lås- och säkerhetsbranschen, en bransch som genomgått stora förändringar de senaste åren. Bolaget har föredömligt anpassat sig till dessa förändringar och utökat sitt verksamhetsområde, både geografiskt och produktmässigt. Bolagets viktigaste arbetsområde är att skapa pålitliga och smarta säkerhetslösningar för fastighetsägare, mindre och större företag, myndigheter, banker m.m. Bolaget har haft en mycket gynnsam utveckling vad gäller omsättning, antal anställda och årsvinst och bolaget siktar medvetet framåt genom att ytterligare utveckla produktsortiment/tjänster och etableringsorter.”