Om Norrskydd

Företaget fungerar som säkerhetsentreprenör, dvs. vi konsulterar, projekterar, levererar, installerar, dokumenterar och utför efterservice på lås och låssystem med komplett beslagning, passersystem, larmsystem, kameraövervakning, brandlarm, dörrautomatik, porttelefon, kodlås, galler, värdeförvaring, säkerhetsskåp samt andra säkerhetsprodukter och system.

Vi är för närvarande drygt sjuttio kompetenta och passionerade medarbetare fördelade på nio orter: Luleå, Piteå, Skellefteå, Lycksele, Umeå, Örnsköldsvik, Ljusdal, Hudiksvall och Söderhamn. Varje ort är en självständig resultatenhet med egna mål och ett eget arbetslag. Norrskydds delägare är aktivt verksamma i bolaget, bor och arbetar på olika orter. Detta gör Norrskydd till det enda Norrländska säkerhetsföretag med mycket viktig, starkt och likvärdig anknytning till alla de norrländska orter vi är verksamma på.

Som arbetsgivare strävar Norrskydd alltid efter att upprätthålla en stimulerande och givande arbetsplats, där individuella såväl som olika enheters intressen eller önskemål beaktas. Vi främjar med andra ord en ovanligt hög grad av medbestämmande. Vi hörsammar och uppmuntrar till nya idéer, har en starkt support och lagkänsla inte bara inom de olika verksamheterna utan även över orts gränserna.

Vår Vision

Vi ska bli ”Heltäckande inom säkerhet i hela Norrland”. Vår definition på Norrland är från Treriksröset i norr ner till Stockholm i söder.

 

Vår Affärsidé

Vi skyddar liv och egendom genom att utveckla pålitliga och hållbara säkerhetslösningar för fastighet, industri och företag i hela Norrland.

 

Våra Kärnvärderingar

 

  • Vi ska vara Modiga
  • Vi ska vara Pålitliga
  • Vi ska vara Hållbara
  • Vi ska skapa Mervärde

Vår Historia

H. Andersson och Hellman bildar en reparationsverkstad i Umeå som utför bland annat cykel och bilreparationer men även smides och metallarbeten.

1918 köper Eric Andersson reparationsverkstaden efter att denna gått i konkurs. Eric utökar efterhand verksamheten med att erbjuda bland annat låsservice.

1923 bilreparationer upphör samtidigt som nyckeltillverkning och låsreparationer ökar.

1946 introduceras Assas första låssystem och dessa görs tillgängliga för marknaden.

1954 Erics son Rune Andersson övertar reparationsverkstan. Rune involverar sig även i SLRs styrelse (Sveriges lås och säkerhetsleverantörers riksförbund) och utökar fokus på låstjänster ytterligare.

1964 konsoliderar och specialiserar Rune Andersson verksamheten mot låsverksamhet och använder även varumärket Låssmeden på reparationsverkstaden.

1971 bildas Låstjänst i Umeå av Hans Larsson. Hans blev senare uppmärksammad för sina innovationer inom branschen, varav ett öppningsverktyg fortfarande används än i dag. 

1973 bildades HB Piteå Låsmekaniska av Erik Utterström som då hade lång erfarenhet inom låsyrket.

1979 säljer Rune Anderssons sin reparationsverkstad till Per Jonasson och Bengt Rönnberg som då båda varit aktiva inom branschen ett flertal år. Företaget omstruktureras kort därefter till aktiebolag med firmanamnet Låssmeden i Umeå AB. Vid denna tid har elektromekaniska lås, passersystem och kodläsare introducerats på marknaden och görs tillgängliga för kunderna.

1983 Flyttar HP Piteå Låsmekaniska till större lokaler och Sven-Erik Utterström, Eriks son blir delägare och aktiv inom företaget. Vid samma tid auktoriseras Låstjänst i Umeå av SLR.

1985 omstrukturerades HB Piteå Låsmekaniska till Piteå Låsmekaniska AB. Sven-Erik Utterström tar över verksamheten och Kamilla Utterström, dotter till Sven-Erik, blir aktiv inom företaget. Kort därefter auktoriseras Låsmekaniska av SLR. Låstjänst i Umeå byter vid samma tid namn till Låsman som då även har järnhandel och skyltverksamhet.

1995 bildades Låsservice i Lycksele AB. Elektromekaniska låssystem har introducerats och börjar levereas till kunder.

1996 bildas Låstjänst i Skellefteå AB. Under samma period säljer Per Jonasson sina andelar i Låssmeden till förmån för att förvärva och driva Låsman vidare. Kort därefter byts namnet på Låsman till Lås & Järn efter att skyltverksamheten beslutats att läggas ner till förmån för ett större fokus på tillträdesstyrning och säkerhet.

2003 går Låssmeden i Umeå AB i konkurs. Per Jonasson blir då återigen ägare genom att förvärva konkursboet. Per omstrukturerar och återskapar lönsamt i  den anrika låsverksamheten från 1918 genom bolaget Låssmeden 528 AB. Lås & Järn har även kraftigt minskat järnhandelsverksamheten för att fokusera starkare på säkerhet. Vid denna tid så utökar merparten av verksamheterna som senare tillsammans bildar Norrskydd sina produkt och tjänsteutbud med bland annat inbrottslarm. Under denna tid utökas personalstyrkan och Pers dotter och söner involverar sig i företagen och branschen. Dessa år var mycket påfrestande för bland annat säkerhetsbranschen och kort därefter så går även Piteå Låsmekaniska AB i Konkurs. Kamilla Utterström tar då över Låsmekaniska och omstrukturerar genom bolaget Låsmekaniska i Piteå AB och återskapar lönsamheten.

2010 fusioneras Låssmeden 528 med Lås & Järn och då återtas även Låssmeden i Umeå AB som firmanamn, samtidigt påbörjas ett ledningsskifte och en planering för ett framtida ägargenerationsskifte. Vid denna tid görs bland annat kameraövervakningssystem tillgängliga för kunderna. Företaget har nu en större andel omsättning inom elektroniska säkerhetslösningar som exempelvis taggsystem, kodlås, elektroniska nyckelskåp, inbrottslarm, tvättbokningssystem mm. än renodlade mekaniska lås och nycklar.

2011 förvärvas Låsservice i Lycksele AB av Låssmeden i Umeå AB och verksamheterna slås ihop för ökad kompetens och bättre geografisk närvaro mot kunder under varumärket Låssmeden. Befattningen låssmed som följt med sedan begynnelsen namnändras till säkerhetstekniker för att bättre återspegla kompetens och arbetsuppgifter.

2012 etablerar sig Låssmeden i Örnsköldsvik och blir även certifierade av SBSC som anläggarfirma lås. Verksamheten investerar under de kommande åren stort på kompetensutveckling och växer kraftigt som säkerhetsleverantör inom framförallt inbrottslarm och kameraövervakning men även brandlarm.

2016 går Låsmekaniska i Piteå AB och Låssmeden i Umeå AB samman och för att bilda AB Norrskydd med den gemensamma visionen att bli heltäckande inom säkerhet i hela Norrland. Ägargenerationsskiftet verkställs för Låssmeden i Umeå AB i samband med sammanslagningen och Per Jonasson och Kamilla Utterström är fortsatt aktiva delägare i bolaget. Norrskydd är därigenom ett företag med anor från 1918 med tredje generationens branschkunskaper och ett sikte på framtiden. Norrskydd tar flera stora kliv mot visionen genom att bland annat förvärva Låstjänst i Skellefteå AB, etablera sig i Luleå och blir även certifierade av SBSC som anläggarfirma inbrottslarm.

2017 fusioneras Låstjänst i Skellefteå AB in i AB Norrskydd och företaget blir även certifierade av SBSC som anläggarfirma brandlarm. Norrskydd investerar stort under året på bland annat extern och intern utbildning samt vidareutveckling av interna processer. Bland annat påbörjas en digitaliseringsresa samt att flera större moderniseringsprojekt av arbetssätt inom verksamheten utförs.

2018 gjorde bolaget ett omfattande byte av interna systemstöd i och med ett nytt affärssystem. Satsningar gjordes även på andra sätt för att förbättra långsiktiga förutsättningar för tillväxt, bland annat genom flytt av hela verksamheten i Umeå till betydligt mer anpassade och tillväxtvänliga lokaler.