Norrskydds framgång i att bli heltäckande inom säkerhet i hela Norrland har återigen blivit uppmärksammad i media. Vi vill rikta ett stort tack till våra kunder, vår personal och våra samarbetspartners som tillsammans bidrar till att ständigt vidareutveckla vår verksamhet. Vi vill även passa på att önska Er alla en mycket trevlig helg!
#Norrskydd #Säkerhet #Norrland #Tillväxt

http://www.di.se/nyheter/fusion-blev-nyckeln-till-tillvaxt/