Fredagen den 23/3 hålls Norrskydd årliga kongress med utbildningar för våra medarbetare.

Butikerna är stängda och öppnar åter måndagen den 26/3, 07:00.

För akuta ärenden hänvisar vi er till att ringa in på ordinarie nummer då vi har beredskap för akuta felavhjälpningar, främst för avtalskunder.