Med anledning av Internationella kvinnodagen vill vi på Norrskydd uppmärksamma & gratulera alla kvinnor i Sverige och världen! I jämförelse med branschen är vi ovanligt många kvinnor på Norrskydd; som chefer, i butik och som säkerhetstekniker. Så grattis till oss & alla andra som förstått att en jämställd arbetsplats är en bra & framgångsrik arbetsplats! #norrskydd #internationellakvinnodagen