Installation av dörrautomatik med sensorlist till bostadsanpassning åt boende. På uppdrag av Luleå kommun #neptis #dörrautomatik #luleåkommun #norrskydd