Vår kunskap. Er säkerhet.

Vad kan vi stå till tjänst med?

Kontakta oss

Lås

Lås och ett mekaniskt eller elektromekaniskt inbrotts och utrymningsskydd är en vital grund i att göra Era fastigheter och anläggningar säkra.

Läs
mer

Larm

Larm är bra komplement för att förebygga inbrott och stöld men även varna och möjliggöra vidtagandet av tidskritiska åtgärder, exempelvis vid brand.

Läs
mer

Övervakning

Kameraövervakning är ett bra komplement för att förebygga inbrott, stöld och skadegörelse men även för att i efterhand reda ut otrevligheter.

Läs
mer

Passersystem

Passersystem är bra för att öka kontrollen över Er tillträdesstyrning. Dels som komplement till låssystem men även för total accesstyrning.

Läs
mer

Lediga tjänster

Norrskydd växer och just nu finns flertalet lediga tjänster att söka. Titta på vad vi för tillfället söker.

3 februari, 2018

|

Nyheter

Läs mer